სასაჩუქრე სერთიფიკატის შეძენა

GEL
რაოდენობა უნდა იყოს GEL50 და GEL1500

პროდუქცია არ არის მითითებული

როგორ გავგზავნო?
   

სასაჩუქრე სერთიფიკატის შემოწმება და გამოყენება